logo

20/05/2022

Dankzij de medische en technische vooruitgang stijgt de levensverwachting van mensen al tientallen jaren gestaag. De hoge leeftijd die velen nu al bereiken heeft verschillende gevolgen. Er is vraag naar nieuwe concepten voor het leven op oudere leeftijd. Daartoe behoort het verlangen naar meer huiselijkheid, individualiteit, geborgenheid, comfort en flexibiliteit bij het inrichten van passende woonvormen.

wissner-bosserhoff is zich bewust van deze eisen en veranderingen en heeft zich als internationaal actieve onderneming op het gebied van de zorg daaraan aangepast. Met het nieuwe beddenplateau sentida sc en op maat gemaakte concepten kan de onderneming uit Wickede nog flexibeler, efficiënter en vraaggerichter op de verschillende eisen reageren. Het doel is om oplossingsgerichte ondersteuning te bieden voor het behoud en de bevordering van de individuele mobiliteit als overkoepelend en essentieel doel in de verpleging.

As versatile as your needs - The new universal low nursing bed sentida sc from wissner-bosserhoff

Individuele mobilisatie

Individuele mobiliteit is van groot belang voor mensen. Niet voor niets is het behoud en de bevordering van individuele mobiliteit, vooral van oudere mensen, een
kerncategorie van de verpleegkundige zorg is. Passende verpleegmaatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van de ontwikkeling van nieuwe functionele beperkingen en gezondheidsstoornissen die de mobiliteit beïnvloeden.

Er bestaat geen standaardmobilisatie die elke bewoner met dezelfde technieken helpt. Ondersteunende, begeleidende maatregelen kunnen daarom alleen individueel aan de betreffende situatie en persoon worden aangepast. Het universele lage verpleegbed sentida sc van wissner-bosserhoff is zo geconstrueerd, dat de uitrusting aan de verschillende behoeften en specifieke eisen aangepast kan worden.

Bijvoorbeeld met het beproefde zijbeveiligingsconcept SafeFree®, dat dankzij de scheidingswanden optimaal geschikt is voor het uit bed komen en zo een veilige hulp bij het opstaan biedt - alleen of met ondersteuning. Met de nieuwe SafeControl®-handschakelaar kan het bed gemakkelijk in de gewenste mobilisatiepositie worden gebracht. De handschakelaar is intuïtief te bedienen en is dankzij de bewegingssensortechnologie met achtergrondverlichting zelfs in het donker gemakkelijk af te lezen.


Veilig slapen

Verpleeghuisbewoners lopen een verhoogd risico om te vallen. Vaak gaan valpartijen zelfs gepaard met verwondingen die behandeld moeten worden. Maar zelfs bij minder ernstige valpartijen duurt het genezingsproces vaak lang en gaat het zelfvertrouwen in eigen kunnen achteruit. Daarnaast is er de angst om opnieuw te vallen (de zogenaamde angst om te vallen of valangst). Dit kan vaak stressvoller zijn dan de val zelf.

De duisternis maakt het ook moeilijker om de weg in de kamer te vinden, om afstanden in te schatten en om stabiel te blijven lopen. Om deze cyclus te doorbreken, moeten gerichte en op de behoeften afgestemde inspanningen worden gedaan om het zelfvertrouwen te versterken en zo valangst te voorkomen, en om de fysieke hulpmiddelen optimaal te ondersteunen.

sentida sc van wissner-bosserhoff biedt oplossingen die met behulp van duurzame en conceptuele uitrustingsmogelijkheden rond het verzorgingsbed rekening houden met de verschillende verzorgingsniveaus, individuele mogelijkheden en capaciteiten van oudere bewoners. Zo biedt bijvoorbeeld de lage positie van het nieuwe bedplatform de bewoners de mogelijkheid om veilig te slapen zonder hun persoonlijke behoeften te beperken. Verschillende systemen voor hulp bij het verlaten van het bed kunnen zorgverleners signaleren dat de bewoner het bed heeft verlaten of op het punt staat het bed te verlaten. Hierdoor kunnen valpartijen eerder worden gedetecteerd dan door routinecontroles.

Professioneel digitaliseren

Experts zien de digitalisering van de ouderenzorg als een grote kans die het verplegend personeel kan ontlasten door middel van technische innovaties. Door gericht gebruik van sensoren kunnen bijvoorbeeld potentiële risico's op vallen en slechte bewegingspatronen bij bewoners in een vroeg stadium worden gedetecteerd en gemeld. Het gebruik van mobiele apparaten maakt ook mobiel en wendbaar werken met tijdsbesparing mogelijk.

As versatile as your needs - The new universal low nursing bed sentida sc from wissner-bosserhoff

Specialistische kennis en informatie over zorgonderwerpen zijn sneller en vanaf elke locatie toegankelijk. Sociale relaties met elkaar, maar ook met familieleden, kunnen zonder al te veel moeite beter onderhouden worden. Workflows kunnen nog efficiënter worden ingericht als zorginstellingen de gegevens uit hun digitale documentatie systematisch evalueren en samenvoegen.

wissner-bosserhoff richt zich momenteel op drie gebieden en de daarmee samenhangende risico's voor bewoners: Valincidenten, decubitus en incontinentie. De digitale zorgassistent SafeSense® 3 kan helpen om de relevante gegevens te analyseren en indien nodig preventieve maatregelen te nemen. De gegevens van de zorgassistent kunnen via een app overzichtelijk worden opgeroepen op een smartphone, tablet of pc.

Zorg heeft digitalisering nodig - functioneel, intelligent en waardig.

Terug naar lijst