logo

1. Overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verleen ik hierbij mijn vrije en vrijwillige toestemming aan de LINET Groep, vertegenwoordigd door de volgende ondernemingen:

a. L I N E T, spol. s .r.o., Zelevcice 5, Slany, Tsjechische Republiek, bedrijfs-ID 00507814
b. L I N E T UK, LINET House, 11 Brunel Way, Segensworth East, Fareham,Hampshire, PO15 5TX
c. L I N E T Iberia, C/ Bruselas 8, Las Rozas, E-28232 Madrid, Spain
d. L I N E T Italia, Via Galileo Galilei, 48, 25020 Poncarale (Bs), Italia
e. L I N E T France SAS, 7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1, 37170 Chambray les Tours, France
f.  L I N E T Sweden, Vallgatan 5, 170 67 Solna, Sverige, Sweden
g. wissner-bosserhoff Nederland B.V., Amstelwijckweg 2, NL-3316 BB Dordrecht, Netherlands
h. wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, Belgium

hierna de 'gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken' genoemd, tot de verwerking van mijn persoonsgegevens in de volgende mate:

 • Naam en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

2. Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt met als doel incidentele commerciële communicatie van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te ontvangen met betrekking tot:

 • informatie over producten en diensten en andere nuttig materiaal,
 • casussen,
 • uitnodigingen voor seminars en webinars,
 • uitnodigingen voor evenementen en congressen,

3. De toestemming wordt verleend voor een periode van 5 jaar na de verlening ervan.

4. U stemt nadrukkelijk met het bovenstaande in. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door gebruik te maken van een afmeldkoppeling in e-mailcampagnes, of een e-mail te sturen aan [email protected], of een brief te sturen aan een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken op het adres: Zelevcice 5, 274 04 Slany, Tsjechische Republiek.

5. De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de volgende gegevensverwerkers:

 • ACTUM+, s.r.o., Hvezdova 1734/2c, Praag 4, Tsjechische Republiek, bedrijfs-ID 25090607, verwerking met als doel e-mailmarketing

6. Houd er rekening mee dat u het recht heeft om:

 • uw toestemming te allen tijde in te trekken,
 • informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen,
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen,
 • toegang tot deze gegevens te vragen en
 • rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken,
 • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken,
 • verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken,
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit ...